Skip to content

Końcowe odliczanie – ukryte na początku

Przyjrzeliśmy się jak ludzkość upadła w porównaniu ze swoim początkowym stanem stworzenia. Biblia mówi nam, że Bóg miał plan oparty na Obietnicy złożonej na początku tej historii.

Biblia – naprawdę księgozbiór

Najpierw trochę faktów na temat Biblii. Biblia jest zbiorem ksiąg napisanych przez wielu autorów. Spisywanie tych ksiąg, od pierwszej do ostatniej, zajęło ponad 1500 lat. To czyni Biblię czymś więcej niż zwykły księgozbiór i wyróżnia ją pośród innych Wielkich Ksiąg. Jeśli Biblia zostałaby napisana tylko przez jednego autora, albo grupę, której członkowie znaliby się wzajemnie, nie zaskoczyłaby nas swoją spójnością, jednak autorów Biblii dzieliły setki, a nawet tysiące lat. Ci pisarze pochodzili z różnych państw, mówili różnymi językami i pochodzili z różnych warstw społecznych. Jednak ich przekazy i proroctwa łączą się ze sobą i z faktami historycznymi odnotowanymi w źródłach pozabiblijnych. Najstarsze istniejące kopie Starego Testamentu (księgi z okresu przed Jezusem) pochodzą z 200 r. p.n.e. Istniejące kopie Nowego Testamentu datowane są na 125 r. n.e. i później. 

Ewangeliczna Obietnica w ogrodzie

Na samym początku Biblii widzimy przykład tego, jak Biblia przepowiada przyszłość. Pomimo że jest o Początku, w zamyśle napisane zostało o Końcu. Widzimy tu Obietnicę, gdy Bóg stawia Szatana (który był w postaci węża) przed zagadką, zaraz po tym, jak Szatan spowodował Upadek Ludzkości.

“I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.”  I Księga Mojżeszowa 3:15

Możemy tu dostrzec proroczy charakter wypowiedzi uzyskanego poprzez użycie czasu przyszłego. Występuje tu pięć różnych postaci. Są to:

  1. Ja = Bóg
  2. Ty = wąż lub Szatan
  3. Kobieta
  4. Potomstwo kobiety
  5. Potomstwo węża lub Szatana

Obietnica przewiduje w jakich relacjach będą te postacie w przyszłości. Poniżej mamy to pokazane:

Relacje między postaciami z Obietnicy

Relacje między postaciami z Obietnicy

Nie powiedziano kto jest tą ‘kobietą’, ale Bóg sprawi, że oboje – zarówno Szatan jak i kobieta – będą mieli ‘potomstwo’. Wrogość lub nienawiść będzie między Szatanem i kobietą, między potomstwem Szatana i potomstwem kobiety. Szatan ‘ukąsi w piętę’ potomstwo kobiety, podczas gdy potomstwo kobiety ‘zdepcze głowę’ Szatana.

Kto jest tym Potomstwem? – On

Poczyniliśmy pewne obserwacje, teraz czas na wnioski. Słowo, które czytamy jako ‘nasienie’ lub ‘potomstwo’ w jest zapisane w oryginale po hebrajsku jako זַרְעָ֑הּ (wymawiamy ‘zerah’). To samo hebrajskie słowo jest użyte w I Księdze Mojżeszowej Rozdz.15, kiedy Bóg obiecuje Abrahamowi syna, i znowu tuż po ofierze Abrahama, gdy obiecuje mu że w jego potomstwie błogosławione będą wszystkie narody ziemi Tak więc ‘zerah’ oznacza syna lub potomka. Bóg obiecuje, że syn (lub potomek) będzie pochodził od kobiety i zmiażdży węża.

Zauważcie co nie jest powiedziane. Bóg nie powiedział, że ten potomek będzie pochodził od kobiety oraz mężczyzny, ale tylko od kobiety. Jest to szczególnie niezwykłe, ponieważ Biblia prawie zawsze pisze tylko o synach pochodzących od ojców. Niektórzy uważają Biblię za ‘seksistowską’ dlatego, że odnotowuje właśnie ojców synów. Lecz tu jest inaczej – nie ma obietnicy potomka (syna) pochodzącego od mężczyzny. Jest tylko powiedziane, że będzie potomek pochodzący od kobiety, bez wzmianki o mężczyźnie.

W dużo późniejszych czasach Prorok bazuje na tej Obietnicy.

Setki lat później starotestamentowy prorok dodaje:

„Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel (co znaczy: Bóg z nami).”  Księga Izajasza 7:14, ok. 750 r. p.n.e.

Ponad 700 lat po Izajaszu Jezus urodził się (jak mówi Nowy Testament) z dziewicy – wypełniając proroctwo Izajasza. To wskazuje na potomka jako na ‘niego’, nie na ‘nią’, ‘ich’ czy na ‘nie’. Jeśli patrzysz na tę zagadkę w tej perspektywie, nabiera ona sensu.

‘Ukąsi go w piętę’?

Ale co to znaczy, że Szatan ‘ukąsi go w piętę’?Jeden rok pracowałem w kameruńskiej dżungli. Musieliśmy chodzić w wilgotnym upale w grubych, gumowych butach, ponieważ węże kryją się w wysokiej trawie i mogłyby zabić kąsając w twoją stopę – twoją piętę. Po przeżyciach w dżungli zaczęło to dla mnie mieć sens. ‘On’ miał zniszczyć Szatana, węża, ale sam miał zostać zabity. To zapowiada zwycięstwo odniesione dzięki ofierze Jezusa.

‘Kobieta’ – Podwójne znaczenie

Tak więc, jeśli ta Obietnica z Początków dotyczy Jezusa, wtedy ta kobieta powinna być tą dziewicą, która Go urodziła – Marią. Lecz jest tu jeszcze inne znaczenie. Zauważ jak inny prorok starotestamentowy zwraca się do Izraela:

O Izraelu, (…) I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, (…) Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Ozeasza 2:21-22 (Biblia Tysiąclecia), 800 r. p.n.e.

Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok… I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną (…)

I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (…)

A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka… I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa…

Objawienie św. Jana 12:1-17, 90 r. p.n.e.

Ponieważ Jezus był Żydem, jest potomkiem jednocześnie Marii, kobiety, i Izraela, kobiety. Obietnica wypełniła się na dwa sposoby. Pradawny wąż jest w stanie wrogości z Izraelem, ‘kobietą’, i wypowiedział jej wojnę. To tłumaczy wyjątkowe trudności, które Żydzi znosili w ciągu swojej długiej historii, a co było przepowiedziane na samym początku.

Potomek Węża?

Lecz kto jest tym potomkiem Szatana? W ostatniej księdze Biblii, wiele stron i tysiące lat po Obietnicy z I Księgi Mojżeszowej, przewiduje się nadejście pewnej osoby. Zwróćcie uwagę na ten opis:

Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Objawienie św. Jana 17:8-9, 90 r. p.n.e.

To opisuje walkę między potomstwem kobiety a potomstwem Szatana. Ale zostało to ujawnione po raz pierwszy w Obietnicy z I Księgi Mojżeszowej, na samym początku Biblii, ze szczegółami uzupełnionymi później. Odliczanie do końcowej konfrontacji między Szatanem i Bogiem rozpoczęło się dawno temu, w Ogrodzie. To mogłoby Cię przekonać, że ta historia jest tak naprawdę Jego historią. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *