Skip to content

Symbol Odrośli: Odrodzenie martwego pnia

Jezus miał krytyków podających w wątpliwość jego autorytet. Chciał im odpowiedzieć wskazując na proroków, którzy byli przed nim, twierdząc że przewidzieli jego życie. Oto jeden z przykładów, gdzie Jezus mówi do nich:

Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. (Ewangelia Jana 5:39)

Innymi słowy, Jezus twierdził że był przepowiadany w Starym Testamencie przez setki lat. A przecież prorocy starotestamentowi twierdzili, że to Bóg inspirował ich pisma. Ponieważ z całą pewnością żaden człowiek nie może przewidzieć przyszłości wybiegającej setki lat do przodu, Jezus rzekł iż jest to dowód – do sprawdzenia – na to, czy rzeczywiście przybył jako wypełnienie Bożego planu, czy nie. To jest sposób na to, by sprawdzić czy Bóg istnieje, i czy mówi. Stary Testament jest dla nas dostępny, aby móc samemu zbadać i rozważyć to samo pytanie dla własnej wiedzy.

Najpierw krótki przegląd. Przyjście Jezusa zostało zasygnalizowane na samym początku Starego Testamentu. Potem widzieliśmy, że ofiara Abrahama była zapowiedzią miejsca, w którym Jezus miał być złożony w ofierze, podczas gdy Pascha zapowiadała dzień w roku, w którym to nastąpi. Widzieliśmy, że Psalm 2 był tym, w którym użyty został tytuł „Chrystus”, zapowiadający nadchodzącego króla. Ale na tym się nie kończy. Znacznie więcej o przyszłości zostało napisane używając innych tytułów czy tematów. Izajasz (750 r. p.n.e.) zaczął wątek, który rozwinęły późniejsze księgi Starego Testamentu – ten o przyszłej Odrośli.

Izajasz i Odrośl

Rysunek poniżej pokazuje Izajasza na osi czasu wraz z innymi pisarzami Starego Testamentu.

Izajasz pokazany na osi czasu. Żył w okresie panowania królów z rodu Dawida

Izajasz pokazany na osi czasu. Żył w okresie panowania królów z rodu Dawida

Na podstawie osi czasu możemy zobaczyć, że Księga Izajasza została napisana w okresie panowania królewskiej dynastii Dawida (1000–600 p.n.e). W tym czasie (ok. 750 r. p.n.e.) dynastia i królestwo były zdeprawowane. Izajasz błagał, by królowie powrócili do Boga, do stosowania Prawa Mojżeszowego i jego ducha. Ale Izajasz wiedział, że Izrael nie okaże skruchy, dlatego też prorokował, że zostanie zniszczony, a królewska dynastia się skończy.

Użył specyficznej metafory, lub obrazu, przedstawiając królewską dynastię jako wielkie drzewo. Korzeniem tego drzewa był Jesse, ojciec Króla Dawida. Od Jessego rozpoczęła się Dynastia Dawida, a od jego następcy, Salomona, drzewo nadal rosło i rozrastało się.

Obraz drzewa, który użył Izajasz do przedstawienia Dynastii

Obraz drzewa, który użył Izajasz do przedstawienia Dynastii

Najpierw Drzewo … potem Pień … potem Odrośl

Izajasz napisał, że to dynastyczne ‘drzewo’ wkrótce zostanie ścięte, zredukowane do pnia. A oto jak zaczął od obrazu drzewa, który następnie zamienił w zagadkę pnia i Odrośli:

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Księga Izajasza 11:1-2 (tłum. wg Biblii Tysiąclecia)

 

Dynastia jako pień Jessego – ojca Dawida

Dynastia jako pień Jessego – ojca Dawida

Ścięcie tego ‘drzewa’ nastąpiło około 150 lat po Izajaszu, około 600 r. p.n.e., kiedy Babilończycy zdobyli Jerozolimę i uprowadzili jej lud i króla do Babilonu na wygnanie (czerwony okres na osi czasu powyżej). Jesse był ojcem Króla Dawida, a więc także korzeniem Dynastii Dawidowej. ‘Pień Jessego’ był zatem metaforą nadchodzącej ruiny dynastii Dawida.

Odrośl: ‘Ten’ pochodzący od Dawida napełniony mądrością

Pęd z martwego pnia Jessego

Pęd z martwego pnia Jessego

Ale proroctwo to dotyczyło przyszłości daleko bardziej niż tylko zagłady królów. Izajasz przepowiedział, że choć ‘pień’ będzie wyglądał na martwy (jak wyglądają pnie po ściętym drzewie), pewnego dnia w dalekiej przyszłości z tego pnia wyrośnie pęd, zwany Odroślą, tak jak pędy mogą wyrastać z pni ściętych drzew. Odrośl ta jest określana jako ‘on’, tak więc Izajasz mówi o konkretnym człowieku, pochodzącym z linii Dawida po tym, jak dynastia zostanie wycięta. Ten człowiek miałby mieć taką mądrość, moc i wiedzę, jak gdyby Duch Boży spoczywał na nim.

Jezus … ‘On’ z linii Dawida posiadający mądrość

Jezus spełnia warunek pochodzenia ‘z pnia Jessego’, ponieważ Jesse i Dawid byli jego przodkami. To, co czyni Jezusa bardzo niezwykłym, to mądrość i zrozumienie, które posiadał. Jego bystrość umysłu, opanowanie i przenikliwość w postępowaniu z przeciwnikami i uczniami wciąż robią wrażenie zarówno na jego krytykach, jak i zwolennikach. Jego moc poprzez cuda opisana w ewangeliach jest niepodważalna. Można w nie wierzyć lub nie, ale nie można ich zignorować. Jezus pasuje co do cechy wyjątkowej mądrości i mocy, co Izajasz przepowiedział, że pewnego dnia nadejdzie z tej Odrośli.

Jeremiasz i Odrośl

To jest jak drogowskaz postawiony przez Izajasza w historii. Ale na tym się nie kończy. Jego drogowskaz jest tylko pierwszym z kilku znaków. Jeremiasz, żyjąc około 150 lat po Izajaszu, kiedy to na jego oczach następował koniec dynastii Dawida, napisał:

Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: ‘Pan naszą sprawiedliwością’. Księga Jeremiasza 23:5-6 (tłum. wg Biblii Tysiąclecia)

Jeremiasz rozwija temat Odrośli dynastii Dawida zapoczątkowany przez Izajasza 150 lat wcześniej. Odrośl będzie królem, który rządzi. Lecz to jest dokładnie to co proroctwo z Psalmu 2 mówi o nadejściu Syna Bożego/Chrystusa/Mesjasza. Czy to możliwe, że Odrośl i Syn Boży są jednym i tym samym?

Odrośl: PAN – nasza Sprawiedliwość

Ale jak nazywać tę Odrośl? Zostanie nazwany ‘PANEM’, który będzie także ‘naszą’ (to znaczy – nas, ludzi) Sprawiedliwością. Jak widzieliśmy z Abrahamem, problemem dla ludzi jest to, że jesteśmy ‘zepsuci’, i dlatego potrzebujemy ‘usprawiedliwienia’. Tutaj, w opisie Odrośli, widzimy wskazówkę, że ludzie w opisanej przez Jeremiasza przyszłości otrzymają ‘usprawiedliwienie’, którego potrzebują, od Pana – od samego JHWH (JHWH jest imieniem Boga w Starym Testamencie). Ale jak to się stanie? Zachariasz podaje dalsze szczegóły, rozwijając dalej temat Nadchodzącej Odrośli, przepowiadając nawet imię Jezusa – czemu przypatrzymy się w następnym artykule.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *