Abraham: Jak Bóg zaopatruje

Abraham żył 4000 lat temu, podróżując do dzisiejszego Izraela. Otrzymał obietnice, że będzie miał syna, który zostanie ‘wielkim narodem’, ale musiał czekać do późnej starości zanim jego syn się urodził. Dzisiaj zarówno Żydzi, jak i Arabowie pochodzą od Abrahama, więc wiemy że obietnica się wypełniła i że jest on ważną osobą w historii ojców wielkich narodów.

Abraham był bardzo szczęśliwy widząc, jak jego syn Izaak dorastał. Ale wtedy Bóg sprawdził Abrahama w niesamowity sposób. Bóg powiedział:

“Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem.” (Genesis 22:2)

Ciężko to zrozumieć! Dlaczego Bóg miałby poprosić Abrahama, żeby to zrobił? Ale Abraham, który nauczył się ufać Bogu – nawet jeśli nie rozumiał

… wstał wczesnym rankiem … i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka … wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. (Genesis 22:3)

Po trzech dniach podróży dotarli do góry. Wtedy

… gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. (Genesis 22: 9-10)

Abraham był gotowy, aby podporządkować się Bogu. I właśnie wtedy stało się coś niezwykłego

Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: „Abrahamie! Abrahamie!”

A on rzekł: „Otom ja!”

I rzekł: “Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się oferować mi jedynego syna swego.”

A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. (Genesis 22: 11-13)

Izaak został uratowany od śmierci w ostatnim momencie, A Abraham zobaczył baranka i ofiarował go zamiast syna. Bóg dostarczył baranka i ten baran zajął miejsce Izaaka.

I w tym miejscu chciałbym zadać pytanie. W tym momencie historii baranek jest martwy czy żywy?

Dlaczego pytam? Ponieważ Abraham nada teraz nazwę temu miejscu, lecz większość ludzi nie zauważa, że to istotne. Historia idzie dalej…

I nazwał Abraham to miejsce: “Pan zaopatrzy.” Dlatego mówi się po dziś dzień: „Na górze Pana będzie zaopatrzenie.” (Genesis 22:14)

Inne pytanie: W jakim czasie jest nazwa, którą Abraham nadał temu miejscu („Pan zaopatrzy”): w przeszłym, teraźniejszym czy przyszłym?

Patrząc w przyszłość, a nie w przeszłość

To niewątpliwie jest czas przyszły. Wielu ludzi sądzi, że kiedy Abraham nazywał to miejsce, myślał o baranku, w którego zaopatrzył go Bóg, który uwikłał się w krzaki i mógł zostać złożony w ofierze w miejsce Izaaka. Ale kiedy Abraham nadawał tą nazwę baran już był martwy i ofiarowany. Jeśli Abraham myślał o tym baranie – już martwym i ofiarowanym – nazwałby to miejsce „Pan zaopatrzył.” – w czasie przeszłym. Komentarz podsumowywujący tą historię brzmiałby wtedy: ‘Dlatego mówi się po dziś dzień: „Na górze Pana było zaopatrzenie.”’. Ale ta nazwa jest skierowana w przyszłość, nie w przeszłość. Abraham nie ma na myśli już ofiarowanego baranka. On wskazuje na coś innego – w przyszłości. Ale na co?

Gdzie to jest?

Pamiętaj gdzie to ofiarowanie miało miejsce, o czym jest mowa na początku tej historii:

(“Weź Izaaka… i udaj się do kraju Moria”)

To stało się w Moria. Gdzie to jest? W czasach Abrahama było to pustkowie (2000 p.n.e.) z kilkoma krzakami, dzikim baranem i Abrahamem i Izaakiem na górze. Ale tysiąc lat później (1000 p.n.e.) Król Dawid zbudował tu miasto Jerozolima, a jego syn Salomon zbudował tu pierwszą Żydowską Świątynię. Dalej czytamy w Starym Testamencie, że:

Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie na górze Moria…  (2 Kronik 3:1)

Góra Moria stała się Jerozolimą, żydowskim miastem z Żydowską Świątynią. Dzisiaj to święte miejsce dla Żydów, a Jerozolima jest stolicą Izraela.

Ofiara Abrahama i Jezusa

Pomyślmy chwilę o tytułach Jezusa. Jego najbardziej znanym tytułem jest ‘Chrystus’. Ale ma on też inne tytuły, jak

Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. (Jana 1:29)

Jezus był też nazywany ‘Barankiem Bożym’. Pomyśl o tym, jak skończyło się życie Jezusa. Gdzie był pojmany i ukrzyżowany? W Jerozolimie (co jest tożsame z ‘górą Moria’). Jest bardzo jasno powiedziane, że:

A [Piłat] dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. (Łukasza 23:7)

Pojmanie, proces i śmierć Jezusa odbyły się w Jerozolimie (= górze Moria). Oś czasu pokazuje wydarzenia, które miały miejsce na górze Moria.

Główne wydarzenia na górze Moria
Główne wydarzenia na górze Moria = Jerozolima

Wracając do Abrahama. Dlaczego nazwał to miejsce w czasie przyszłym ‘PAN zaopatrzy’? Izaak został uratowany w ostatnim momencie, kiedy baranek został ofiarowany zamiast niego. Dwa tysiące lat później Jezus jest nazwany ‘Barankiem Bożym’ i jest ofiarowany w tym samym miejscu – więc ty i ja również możemy żyć.

Boży Plan

To tak jakby w zamyśle Boga było połączyć te dwa wydarzenia, które są oddalone od siebie o 2000 lat historii. Tym, co sprawia, że to połączenie jest wyjątkowe, jest fakt, że pierwsze z wydarzeń wskazuje na następne poprzez nazwę w czasie przyszłym. Ale skąd mógłby Abraham wiedzieć, co tu się stanie w przyszłości? Żaden człowiek nie zna przyszłości, a zwłaszcza tak odległej. Tylko Bóg może znać przyszłość. Przewidzenie przyszłości i to, że te wydarzenia zdarzyły się w tym samym miejscu jest dowodem, że to nie był ludzki plan, lecz plan od Boga. On chce, żebyśmy myśleli o tym tak, jak poniżej:

Ofiara Abrahama na górze Moria jest znakiem, który wskazuje na ofiarę Jezusa
Ofiara Abrahama na górze Moria jest znakiem, który wskazuje na ofiarę Jezusa

Dobre wieści dla wszystkich narodów

Ta historia zawiera też obietnicę dla ciebie. Na końcu tej historii Bóg obiecuje Abrahamowi, że:

“I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.” (Genesis 22:18)

Jeśli należysz do jednego z ‘narodów ziemi’, to jest to obietnica dla ciebie i ‘błogosłwieństwo’ od Boga.

Więc czym jest to ‘błogosławieństwo’? Jak je dostać? Pomyśl o historii. Tak jak baranek uratował Izaaka od śmierci, tak Jezus, Baranek Boży, poprzez swoją ofiarę na tym samym miejscu uratował nas od mocy śmierci. Jeśli to prawda, to na pewno są dobre wieści.

Ofiara Abrahama na górze Moria to ważne wydarzenie w starożytnej historii. Dzisiaj pamiętają o nim i świętują je miliony na całym świecie. Ale to także historia dla Ciebie, który żyjesz 4000 lat później.